plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Voorzitter,

De conclusie uit het consulterend beraad van afgelopen week is duidelijk, dit raadsvoorstel is alles behalve goed tot stand gekomen en matig uitgewerkt. Het er nu snel doorheen jassen omdat die nieuwe pachtperiode er aan komt, is misplaatst (en dan druk ik mij netjes uit).

Wat hebben we geconstateerd vorige week.
Om te beginnen dat we niet, het in de motie gevraagde kader terugzien in het voorstel. Waardoor onduidelijk is wat de echte doelen zijn en evaluatie een wassen neus.
Dat de wethouder afgelopen week erkende dat het ze inderdaad nog een keer met de pachters in gesprek zou moeten over het beoogde voorstel.
Dat de inmiddels bekende Groene Tsunami ook toeslaat in dit voorstel. En bij Tsunami’s zijn er slachtoffers. Eisen vooraf die keihard het inkomen van de pachter raken. Geen maatwerk, waardoor voor pachter én grond nevenschade ontstaat. Nevenschade die ondergeschikt wordt gemaakt aan het Groene doel.

En voorzitter, we hebben geconstateerd dat wethouder en enkele coalitiepartijen vooralsnog van zins zijn toch door te zetten. Maar dan gaan ze het allemaal niet zo stringent aanpakken zoals in het voorstel staat. Dus wel handtekeningen laten zetten onder contracten maar er bij vertellen dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Zoals ik net al zei, misplaatst (en dan druk ik mij netjes uit).

We zijn nu één week verder. De wethouder heeft inmiddels een gesprek gehad met een tweetal pachters. De knelpunten gehoord waar pachters tegenaan lopen. We hebben net mevrouw Arens horen inspreken, duidelijker kan het niet.
En Stadspartij Plop heeft met diverse fracties de onvolkomenheden in het voorstel besproken. En de vraag is nu of het college en ook andere fracties in deze raad inmiddels onze mening delen dat dit voorstel in deze vorm nog een stap te ver is. We horen het graag.

Voorzitter, dit alles wil niet zeggen dat er geen goede suggesties in het voorstel worden gedaan. Suggesties waar het college samen met de pachters mee aan de slag zou kunnen. Zo is het oppakken van de te door de pachters te kiezen maatregelen een prima ambitie voor het komend jaar. Samen zien hoe dat werkbaar is voor pachters.
Daarnaast kan het college dan werken aan het opstellen van die gevraagde kaders. En kan met de pachters het gesprek gevoerd worden over de positie van wat nu nog die eisen vooraf heten. Zodat we tot een gedragen aanpak komen. Dat klinkt welhaast als “Samen duurzaam verder”.
Benieuwd of het college dit een werkbaar alternatief vindt.

Voorzitter. Bij dit raadsvoorstel wordt zorgvuldigheid aan de kant geschoven voor het scoren van duurzame maatregelen. Een gemeente die contracten gaat afsluiten waarvan ze zelf vooraf aangeven dat allerlei genoemde duurzaamheidseisen en afspraken toch eigenlijk niet van toepassing zijn, neemt haar contractpartners niet serieus. Ze mag zich afvragen of ze zichzelf nog wel serieus neemt.

Wij achten dit misplaatst, en dan druk ik mij netjes uit.

Stadspartij Plop zal tegen dit voorstel stemmen.

 

(Fractievoorzitter Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 3 september 2020)