plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Het proces dat geleid heeft tot de totstandkoming van de nu voorliggende regeling verdient niet de schoonheidsprijs. Een proces dat voornamelijk gekenmerkt werd door haar slechte communicatie. Te beginnen met het poneren van het voornemen een exorbitante verhoging van de toeristenbelasting door te voeren, zonder ook maar enig contact vooraf met de betrokkenen. Een actie waarmee u Assen flink op de landelijke kaart heb gezet. Echter niet op een manier waarop wij het graag zien!

Dat u pas na veel tegengas vanuit Stadspartij PLOP en een 4 tal grote horecaondernemingen overgegaan bent tot een vorm van dialoog met als gevolg dat er het een en ander is aangepast om dit gelijke speelveld te creëren strekt ook niet tot aanbeveling.

Nu komen we in een fase dat de gemeente het gesprek aangaat met andere verblijfsverstrekkers. De reacties van de betrokken ’ondernemers’ roepen bij ons weer gevoelens van ongeloof op. Er is weer sprake van voldongen feiten en er wordt niet naar hen geluisterd. Daarnaast kunnen zij zich niet vinden de verslaglegging van de bijeenkomsten. Kortom onvrede alom. Waarom?

Creëer draagvlak! En dat doe je niet als je de mensen het idee geeft dat hun argumenten er niet toe doen. Wees transparant en geef aan, waarom de gemeente nu wil overgaan naar een andere regeling. Dat veiligheidsvoorschriften en gelijk speelveld mede ten grondslag liggen aan hetgeen nu verandert. Probeer aan te geven waarom een situatie die jarenlang werd gedoogd nu niet meer houdbaar is. Gebeurt dit niet naar behoren dan blijft enkel het idee hangen dat hier sprake is van een ordinaire ‘geld uit de zak klopperij’ actie.

De PLOP-fractie gaat er vanuit dat de verwachting, om in de huidige situatie de beoogde 250.000 euro te generen, ijdele hoop is. Vandaar dat wij u dringend verzoeken om in deze de regie te nemen en de (waarschijnlijke) extra tijd die de huidige Corona Crisis ons gaat bieden te benutten om de nieuwe groep van verblijfsbieders te begeleiden bij het opzetten van een degelijke registratie/administratie.

Dit zal ongetwijfeld bijdragen aan een ‘zachte landing’ en daar is iedereen bij gebaat!