plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS (Art. 44 Reglement van Orde)

Fractie: Stadspartij Plop
Steller: H. Santing
Datum: 1 april 2019
Inkomend nummer: 15311-2019

Geacht College,

Zoals u in uw reactie op de vragen van D66 over Handhaving al aangaf, deze raad heeft in maart 2018 het raadsvoorstel ten aanzien van de Handhaving aangenomen. Daarbij is ook sprake van de aanschaf van een tweetal Segway's. In de ogen van Stadspartij Plop een veel te dure en onhandige vorm van vervoer, maar de raad besloot anders.

Nu een jaar later de lente alweer begonnen is, lijkt de tijd gekomen dat we deze Segway's eerdaags in het straatbeeld van Assen zullen gaan zien. Maar, we zien ze nog niet. Dat brengt ons tot de vraag, hoe het nu met de Segway's staat. Wanneer kunnen we ze op straat verwachten? Zijn er al mensen getraind hiervoor?

Namens Stadspartij Plop,
Henk Santing, fractievoorzitter

- in afschrift aan de media

Uitgaand nummer: 15311-2019
Beantwoording:

Dat brengt ons tot de vraag, hoe het nu met de Segway's staat?
Uit de verkenning bleek dat het vervoermiddel niet voldeed aan de benodigde technische specificaties. Momenteel onderzoeken we een altematief, daarover zullen wij tzt berichten.

Wanneer kunnen we ze op straat verwachten?
Dit is niet meer aan de orde.

Zijn er al mensen getraind hiervoor?
Dit is niet meer aan de orde.


ASSEN, 23 april 2019

Burgemeester en wethouders van Assen