plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

Voorzitter,

 

Wij willen niet negatief overkomen, maar de fractie van Stadspartij PLOP heeft wel grote zorgen over hoe het nu verder moet met ‘onze binnenstad’.

Een metamorfose bewerkstelligen met een budget dat in geen enkele verhouding staat met hetgeen wij voorstaan! Dit was het gevoel dat wij kregen tijdens de presentatie over de aanpak van de binnenstad in de gemeente Tilburg. Daar zijn duidelijke afspraken gemaakt met vastgoedeigenaren over de verdeling van de inspanningen. Dit houdt in dat de gemeente verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de openbare ruimte en de rest in handen is van (in dit geval 1) vastgoedeigenaar die heel veel vertrouwen heeft in de gemeentelijke overheid. Vertrouwen in elkaars kunde en goede voornemens er samen wat van te maken, is hier het devies! En daar schort het in Assen nog wel een ‘beetje’ aan.

Retail in de Asser binnenstad.

Assen (het servetje) wordt geflankeerd door de grote steden Zwolle en Groningen (de tafellakens) en dat maakt onze uitgangspositie er niet makkelijk op. Onderscheidende winkels/winkelketens kiezen niet voor ons. Iets dat binnenstad-ondernemers ons, onder supervisie van hun landelijke Retailclubje, wel wilden doen geloven in de tijd dat alle zeilen bijgezet moesten worden om een Outletcentrum buiten de deur te houden. Afgaande op de presentatie, tijdens de raadsexcursie naar Tilburg, over de ontwikkelingen in de Retailsector wordt een doemscenario voor de Retail in de Asser binnenstad steeds denkbeeldiger. Uit het betoog van de deskundige van Retail Nederland kon de conclusie getrokken worden Assen eigenlijk weinig anders rest dan de binnenstad om te vormen tot een gebied waar Wonen, Horeca en Vermaak de boventoon voeren.

Komen we bij de voorgestelde maatregelen, waarmee de gemeente een aanzet wil geven om tot een verbetering van het ‘binnenstad klimaat’ te komen.

Met het verstekken van transformatie-of gevelrenovatie subsidies wordt gepoogd het aanzien van de binnenstad te verbeteren. Ondanks dat het deels ‘oude wijn in nieuwe zakken’ is, zien wij de toegevoegde waarde hier wel van. Daarentegen hebben wij twijfels bij doelmatigheid van de ‘verplaatsing subsidie’. Dit ingegeven door het feit dat er vooraf geen inventarisatie heeft plaatsgevonden.      NB. Kleinschalig onderzoek door Stadspartij PLOP wijst uit dat het animo bij ondernemers uit de ‘rand’ niet bijzonder groot is. Dit o.a. ingegeven door het feit dat de bereikbaarheid en parkeergelegenheid verslechtert en hun klanten veelal doelgerichte kopers zijn en geen ‘Funshoppers’

Bijkomend gevaar is, nu de gemeente zo desperaat overkomt bij het verleiden van ondernemers om zich te verplaatsen naar het kerngebied, dat ‘avonturiers’ de kans schoon zien en misbruik proberen te maken van subsidiegelden.

Tot slot het advies:

Gemeente houdt niet krampachtig vast aan de Retail invulling van lege panden. Kies voor kwaliteit en niet voor kwantiteit! Oftewel sluit je ogen niet voor de veranderde Retailsituatie in Nederland. De bezoeker kiest voor vermaak (Funshoppen) en een onderscheidend aanbod en dat kan de Asser binnenstad ze niet geven.

Kees Boonzaaijer in de raadsvergadering van 11 april 2018