plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

Vooraf

Het gepraat over de aanpak Koopmansplein is al geruime tijd aan de gang. Het mag wel wat sneller van ons op het plein en in het centrum als geheel. Graag ook met goed zichtbare vernieuwingen. Dat heeft Kees Boonzaaijer ook de afgelopen vergaderingen namens Stadspartij Plop uitgedragen. Evenals dat we ook op het vernieuwde plein in volle glorie de hoofdact van het TT Festival kwijt willen kunnen.
Maar in deze vergadering gaan we nu eindelijk een klap geven op het Programma van Eisen Koopmansplein dat is opgesteld in samenspraak met inwoners en ondernemers. En na deze klap gaat de wethouder 4 bureaus de opdracht geven om aan de hand van het programma hun invulling van het plein te geven. Het duurt dus nog even …

Een gevoelig maar helaas achterhaald onderwerp wordt nog wel ingebracht door 50-plus, de markt terug op het Koopmansplein. Jazeker, veel Assenaren zouden dat graag zien gebeuren. Maar de tijden zijn veranderd, het past qua omvang gewoon niet meer. En er is nog wel meer tegen te zeggen, als was het alleen maar dat de marktkooplieden zelf niet terug willen.
En laten we niet vergeten dat als het Koopmansplein meer een belevingsplein moet worden, het toch echt niet handig is om dan op die zo drukke zaterdag die markt daar te hebben. Het blokkeert dan iedere activiteit die daar in het weekend voor reuring en beleving kan gaan zorgen.

 

De raadsbijdrage van Stadspartij Plop door Henk Santing:

Voorzitter.

Ons stadshart, de heer Boonzaaijer, had hier het woord zullen voeren, maar hij is tijdelijk geveld. Dat scheelt iets in de nuance en bevlogenheid.

Hoe moet het Koopmansplein er uit gaan zien en hoe gaan we het aanpakken. Uit het voorstel blijkt dat de voorkeur uitgaat naar een plein, waarop het hele jaar door reuring en gezelligheid de boventoon voeren. Iets waarin wij ons uiteraard wel kunnen vinden.

Maar afgelopen week hebben wij onze zorgen al geuit over het voorliggende plan. De wethouder heeft in zijn reactie deze zorgen helaas niet kunnen wegnemen.
Onze zorg over de haalbaarheid van het tijdsplan blijft bestaan. De wethouder kan zich ongelukkig voelen bij de kritiek hierop vanuit diverse kanten, maar de kritiek snijdt hout.

Evenzo blijven onze twijfels over de overblijvende ruimte voor grote evenementen. Anders gezegd, het gebrek aan ruimte. Want een sporthalprincipe klinkt hedendaags en leuk, maar als de hal als geheel te klein is voor hét jaarlijkse topevenement dat je er wil organiseren, dan schiet het niet echt op. Als we zo’n te klein Koopmansplein meegeven aan de TT festivalorganisatie, dan is hun start op voorhand een valse. Dus wij vragen de wethouder deze wens niet op voorhand weg te geven.

De Asser identiteit laten bepalen door de 4 beoogde planmakers? Krijgen we dan zodadelijk weer een nieuw verzonnen verhaal over Assen, net als bij Mannes?
Ik zal mijn creativiteit hier maar niet op los laten. Het college kan dat zelf heel goed. Wij vragen de wethouder dan ook die visie al mee te geven aan de ontwerpers. Wij verwachten dat dit de ontwerpen juist alleen maar aan kracht laat winnen.

Mocht het er dan toch eindelijk van komen dat het plein wordt aangepakt dan raden wij u aan uitvoerig met de huidige horecaondernemer van Plein 10 in gesprek te gaan. Een ervaren ondernemer met goede en gedurfde ideeën en zienswijzen. Laat hem die inbrengen.
Als mede-belanghebbende met een ruime ervaring op deze locatie zal hij ongetwijfeld kunnen bijdragen aan het succes van de opwaardering van het Koopmansplein.

De discussie In de raad
Wethouder Leemrijse hield zich aan het voorstel zoals het er lag. Wat de identiteit van Assen is, gaan we dus horen aan de hand van de 4 op te leveren plannen.
Dat de markt niet terug kan naar het plein, werd door alle partijen behalve 50-plus herkent. Daarmee geven we ook gehoor aan de inventarisatie die toch vooraf heeft plaatsgevonden bij de planvorming rond het Koopmansplein.

Raadsvergadering 14 februari 2019