plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

boonzaaijergemeenteAANTAL OPMERKINGEN/VRAGEN

Vals geld wordt wel met naam en toenaam genoemd, maar witwassen van zwartgeld niet. Nu is het een publiek geheim dat in een bepaald segment van de horeca in Assen nogal wat Vastgoedinvesteringen plaatsvinden, waarbij het vermoeden leeft dat dat dit niet geheel volgens de legale weg gebeurt. (veel voorzichtiger kan ik me niet uitdrukken) Het lijkt ons zaak hier veel meer aandacht aan te geven. Tijdens de bespreking van de herinrichting van de binnenstad heeft Stadpartij PLOP ervoor gepleit om een nieuw Horeca Convenant op te stellen om verdere verschraling, door eenzijdigheid, van het horecabestand in de Asser binnenstad tegen te gaan. Bijkomend voordeel van een herijking van horeca toelatingsbeleid is dat het ook gebruikt kan worden bij het beoordelen van aanvragen door dubieuze investeerders/witwassers. Dus van ons het advies hier snel meer werk van te maken.

Opmerkingen over afgelopen jaar en voornemens voor 2019.

Vraag aan ondernemers/particulieren om gebruik te mogen maken van hun al geplaatste camera’s. Dekkingsgraad kan beter! Hoeveel beter? 

Verdere invoering Camera Toezicht in 2019. Graag iets specifieker, want het speelt al zoooo lang. Inspanningsverplichtingen 2018 : Mensen aanspreken in het centrum bij gedrag dat de leefbaarheid onderdruk zet. Krijgt een ‘groene’ beoordeling. Wie heeft dit beoordeeld?

Veiligheidsmonitoring. Het blijkt toch steeds weer dat het veiligheidsgevoel onder de Assenaren sterk achterblijft bij de rest van Nederland en dat dit zorgt voor een toenemend verwijderingsgedrag . Wat voor ons de aanleiding is dit probleem een hogere prioriteit te geven. Te denken valt aan meer communicatie, betere terugkoppeling, nazorg slachtoffers /betrokkenen of de buurt.

Kees Boonzaaijer tijdens raadsvergadering op 13 december 2019.