plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

Voorzitter. Een compliment aan de SP dat ze dit knelpunt gesignaleerd hebben.

De achterliggende intentie van de motie die voorligt is goed, namelijk het zorgen voor goede communicatie. Maar de aanpak hiervan in de vorm van deze motie vinden wij te veel uitvoering en te specifiek. Daarmee draagt het, onbedoeld neem ik aan, ook nog eens bij aan overbodige regeldruk.

Maar zoals ik al zei, wel een terecht gesignaleerd knelpunt. Dat heeft Stadspartij Plop er toe gebracht wat breder naar de materie te kijken. Wat zien we hier en wat kunnen we er mee. Daarbij hebben we ook meegenomen de antwoorden op de technische vragen van de SP over dit onderwerp.

Wat we zien, is dat het college de invulling van haar regiefunctie hier opvat als dit hebben we uitbesteed en we gaan ervanuit dat het goed, komt want dat hebben we zo afgesproken. Wij kunnen ons goed voorstellen dat die zo belangrijke regiefunctie toch anders wordt ingevuld in dit soort situaties.
Dit kun je vormgeven door als het eigenaarschap van een contractpartner of uitvoeringsorganisatie verandert, het zorgcontract niet automatisch over te laten gaan naar die nieuwe organisatie. Logisch ook, want het zou ook zo maar kunnen dat die nieuwe eigenaar nog geen relatie met ons heeft. Dan wil je als college ook zelf zekerheden omtrent adequate zorg borgen. In zo'n setting kan je ook de informatie naar de cliënten over de overgang goed borgen. En dat ook op manier die past bij de situatie en niet via een algemene communicatie regel zoals in de motie wordt voorgesteld.

Ik zou de wethouder dan ook willen vragen of ze zo'n benadering zou willen onderzoeken.

Henk Santing tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2018