Verkiezingspogramma 2018

Verkiezingen

Op 21 maart 2018 zijn er weer de gemeenteraadsverkiezingen in Assen. Al 25 jaar de stem van de inwoners van Assen. Onafhankelijk, gericht op Assen met een open blik naar de omgeving en de ontwikkelingen om ons heen. Assenaren zijn onze opdrachtgevers, aan u zijn we verantwoording verschuldigd.

En hoewel we in de loop van die 25 jaar veel hebben bereikt, zijn we er nog niet. Samen met u, Assenaren, blijven we werken aan wat nodig is voor de toekomst. Daarom: ”stem lokaal in het stemlokaal”.

Volg onze verkiezingspagina voor alle informatie en het laatste nieuws: www.stadspartijplop.nl/verkiezingen/verkiezingen-2018

V

e

r

k

i

e

z

i

n

g

e

n

 

2

0

1

8

plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

Verkiezingen

Op 21 maart 2018 zijn er weer de gemeenteraadsverkiezingen in Assen. Al 25 jaar de stem van de inwoners van Assen. Onafhankelijk, gericht op Assen met een open blik naar de omgeving en de ontwikkelingen om ons heen. Assenaren zijn onze opdrachtgevers, aan u zijn we verantwoording verschuldigd.

En hoewel we in de loop van die 25 jaar veel hebben bereikt, zijn we er nog niet. Samen met u, Assenaren, blijven we werken aan wat nodig is voor de toekomst. Daarom: ”stem lokaal in het stemlokaal”.

Volg onze verkiezingspagina voor alle informatie en het laatste nieuws: www.stadspartijplop.nl/verkiezingen/verkiezingen-2018

V

e

r

k

i

e

z

i

n

g

e

n

 

2

0

1

8

In de opiniërende vergadering gaf ik al aan, dat wij deze voorstellen van harte ondersteunen.

Wel zien we graag een gedetailleerder versie met overall kostenraming van het nu nog op hoofdlijnen zijnde uitvoeringsprogramma zo snel mogelijk tegemoet. Kan het college al een indicatie geven van de termijn?

Verder zien we graag dat ook terdege rekening wordt gehouden met de ideeën en gevoelens van de ondernemers en bewoners van wat met een fraai woord “aanloopstraten” wordt genoemd. Ondernemers en bewoners van de Rolderstraat hebben die onlangs neergelegd in een enquête en een brief aan uw college. De binnenstad, of het nu gaat om de toekomstige kleinere kern of de huidige ruimere, is van ons allemaal en met iedereen moet rekening worden gehouden.

Tot slot nog een korte boodschap aan de nieuwe binnenstadsorganisatie: wij wensen u van harte een voorspoedige en behouden vaart!

 

Janna Booij tijdens de raadsvergadering van 8 maart 2018