plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

In de opiniërende vergadering gaf ik al aan, dat wij deze voorstellen van harte ondersteunen.

Wel zien we graag een gedetailleerder versie met overall kostenraming van het nu nog op hoofdlijnen zijnde uitvoeringsprogramma zo snel mogelijk tegemoet. Kan het college al een indicatie geven van de termijn?

Verder zien we graag dat ook terdege rekening wordt gehouden met de ideeën en gevoelens van de ondernemers en bewoners van wat met een fraai woord “aanloopstraten” wordt genoemd. Ondernemers en bewoners van de Rolderstraat hebben die onlangs neergelegd in een enquête en een brief aan uw college. De binnenstad, of het nu gaat om de toekomstige kleinere kern of de huidige ruimere, is van ons allemaal en met iedereen moet rekening worden gehouden.

Tot slot nog een korte boodschap aan de nieuwe binnenstadsorganisatie: wij wensen u van harte een voorspoedige en behouden vaart!

 

Janna Booij tijdens de raadsvergadering van 8 maart 2018