plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

Bij de behandeling van het raadsvoorstel “Innovatieve investeringen voor het team Handhaving”, in het opiniërend blok van 15 februari j.l., heeft Stadspartij PLOP duidelijk aangegeven wat haar standpunt in deze is!

Laat ik vooropstellen dat ook Stadspartij PLOP er alles aan gelegen is om de veiligheid van de BOA’s zoveel mogelijk te garanderen. In de fractie hebben we hier, naar aanleiding van de antwoorden van de portefeuillehouder, weer uitgebreid over gesproken, maar het uitrusten van de BOA’s met geweldsmiddelen, blijven wij een slecht plan vinden!

Het gebruik hiervan moet voorbehouden blijven aan de politie!

En als het alternatief is dat er een uitbreiding moet komen van het aantal fte’s, met de daaraan gekoppelde extra kosten, dan moeten we daarover praten!

En dan de segways!!
Ons standpunt hierin is bekend en daar heb ik niets aan toe te voegen!

Lia de Ruiter tijdens de raadsvergadering van 8 maart 2018