plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

Vernieuwen, versterken, verkleuren. Naar een krachtige binnenstad.

Na de gezamenlijke Binnenstadsvisie, die vorig jaar het licht mocht zien, een nieuwe stap op de weg naar een levendige, gevarieerde en stijlvolle binnenstad. Dat is wat onze inwoners en bezoekers verdienen.

De binnenstadsvisie, die vorig jaar juni door de gemeenteraad werd omarmd, was de eerste van een aantal noodzakelijke stappen om te komen tot een vitale binnenstad. De vorming van een binnenstadsorganisatie en de uitwerking van een juridisch instrumentarium en een gemeentelijk investeringsprogramma binnenstad waren de volgende. Over dat gemeentelijk investeringsprogramma spreken we nu.

Een woord van dank aan de heer Van Hooft, voorzitter van de nieuwe binnenstadsorganisatie, voor zijn gloedvolle inleiding. De nieuwe organisatie is vorige week gelanceerd onder de titel De vaart in Assen en bestaat uit vertegenwoordigers van Stichting Cultureel Hart Assen, Vereniging Vastgoedeigenaren Assen Centrum, Gilde Bart, Retail Assen, Koninklijke Horeca Nederland Assen en de gemeente Assen.

De deelname van de VVAC in de binnenstadsorganisatie verheugde ons. Dat de VVAC het aan de andere kant nodig vond om nog eens te wijzen op de 630 sterretjes in de gezamenlijke binnenstadsvisie, kwam niet als een verrassing, hoewel we het hier natuurlijk slechts hebben over het gemeentelijk investeringsprogramma.

De vraag die opdoemt, toen en nu, is wel hoe gezamenlijk die binnenstadsvisie eigenlijk echt is. En hoe ongemakkelijk is de spagaat, waaraan je kennelijk niet ontkomt als je als VVAC toch ook deelneemt in die binnenstadsorganisatie, en het eerste dat je na lancering van de organisatie doet is de vaart eruit halen? Lijkt mij ongemakkelijk, maar dat terzijde.

Want voorzitter, hoewel VVAC schijnt te denken dat ze Assen kan “gijzelen” door de dreiging om niet te investeren als………
Wíj constateren al enige tijd dat buiten deze organisatie om sprake is van een grote energie in deze mooie stad, en van talloze ondernemers (zowel Assenaren als van buiten) die er de schouders onder zetten om niet alleen hun eigen zaak maar ook hun omgeving te verbeteren en klaar te stomen voor de toekomst.

Zij hebben met recht de vaart erin. Het lijkt ons dan ook een verstandige keuze, college, als u voor de uitvoering van deze plannen zoveel mogelijk in zee gaat met mensen/ondernemers die wel hart voor deze stad hebben. Gebleken is dat dit er genoeg zijn. Deze oproep leggen wij daarom nu bij u neer, college! En misschien komt de VVAC binnenkort wel met een eigen binnenstadsvisie. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, zoals we ook bij de Toeristisch Recreatieve Zone hebben kunnen zien, gisteren nog.

Om terug te komen op de aanvraag Binnenstadsfonds en het Uitvoeringsprogramma 2018-2021, alsmede uw financiële voorstellen daaromtrent: deze ondersteunen wij van harte.

De vaart erin? Volle kracht vooruit, met iedereen die wel aan boord wil…………..

 

Janna Booij, tijdens de raadsvergadering van 15 februari 2018