plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

In de opiniërende behandeling van het rapport informatieveiligheid van de Rekenkamercommissie gaf ik al aan, dat wij de aanbevelingen van de commissie van harte onderschrijven, met een tweetal kanttekeningen.

De eerste was dat de uitvoering ervan niet alleen door het college zou worden opgepakt, maar dat dit met de meeste spoed en hoogste prioriteit zou gebeuren. De wethouder heeft aangegeven dat een en ander al in uitvoering is. Dan lijkt me ook, dat een plan van aanpak niet al te lang op zich hoeft te laten wachten en ik zou graag van het college vernemen wanneer we dat plan tegemoet kunnen zien.

In de tweede plaats gaf ik aan dat er wat ons betreft geen sprake meer kan zijn van vrijblijvendheid in het bewustwordingsproces. De wethouder antwoordde dat de bewustwordingscursussen verplichte kost gaan worden. Hoe en wanneer dat zal worden in- en uitgevoerd lezen wij ook graag in het plan van aanpak. Rest nog de vraag of het college al heeft nagedacht over mogelijke consequenties voor het niet voldoen aan het bewustwordingsproces of aan de noodzakelijke protocollen.

 Het jaarlijks actief geïnformeerd worden van de raad over de ontwikkelingen en actuele stand van zaken van de informatieveiligheid ondersteunen wij van harte.

 Met deze kanttekeningen kunnen wij instemmen met het voorstel van de Rekenkamercommissie.

 

Janna Booij tijdens de raadsvergadering van 15 februari 2018