Verkiezingen

Op 21 maart 2018 zijn er weer de gemeenteraadsverkiezingen in Assen. Al 25 jaar de stem van de inwoners van Assen. Onafhankelijk, gericht op Assen met een open blik naar de omgeving en de ontwikkelingen om ons heen. Assenaren zijn onze opdrachtgevers, aan u zijn we verantwoording verschuldigd.

En hoewel we in de loop van die 25 jaar veel hebben bereikt, zijn we er nog niet. Samen met u, Assenaren, blijven we werken aan wat nodig is voor de toekomst. Daarom: ”stem lokaal in het stemlokaal”.

Volg onze verkiezingspagina voor alle informatie en het laatste nieuws: www.stadspartijplop.nl/verkiezingen/verkiezingen-2018

V

e

r

k

i

e

z

i

n

g

e

n

 

2

0

1

8

plop-image9 plop-image10 plop-image11 plop-image8

Verkiezingen

Op 21 maart 2018 zijn er weer de gemeenteraadsverkiezingen in Assen. Al 25 jaar de stem van de inwoners van Assen. Onafhankelijk, gericht op Assen met een open blik naar de omgeving en de ontwikkelingen om ons heen. Assenaren zijn onze opdrachtgevers, aan u zijn we verantwoording verschuldigd.

En hoewel we in de loop van die 25 jaar veel hebben bereikt, zijn we er nog niet. Samen met u, Assenaren, blijven we werken aan wat nodig is voor de toekomst. Daarom: ”stem lokaal in het stemlokaal”.

Volg onze verkiezingspagina voor alle informatie en het laatste nieuws: www.stadspartijplop.nl/verkiezingen/verkiezingen-2018

V

e

r

k

i

e

z

i

n

g

e

n

 

2

0

1

8

outlettHieronder leest u de bijdrage van Stadspartij PLOP in de gemeenteraad van donderdag 19 oktober over de OutleTT Assen en de Toeristisch Recreatieve Zone.

Vanavond moet een besluit vallen omtrent de voortgang van de OutleTT. Een besluit dat, welke richting het ook op gaat, gevolgen zal hebben.

Wanneer dat besluit eenmaal definitief is, is de voortgang van beide processen van belang. Beide processen: binnenstad en TRZ. Hier genoemd in willekeurige volgorde. Beide van belang voor de verdere ontwikkeling van stad, gemeente en provincie.

Als we praten over OutleTT en TRZ is er sprake van een synergie, die kansen biedt voor Assen, die kansen biedt voor Drenthe, die kansen biedt voor een economisch enorm positieve ontwikkeling. Een kans die de gemeente Assen niet kan en mag laten lopen.

Twee weken geleden zei ik al, dat de hamvraag is of in voldoende mate wordt tegemoetgekomen aan wat in de moties is gesteld. Twee weken geleden waren daar nog wat vraagtekens bij te plaatsen. In de beantwoording door de wethouder en de nadere informatie die ons per brief heeft bereikt, en het gewijzigde raadsvoorstel zijn die vraagtekens wat ons betreft weggenomen.

Wij zeggen daarom opnieuw ja tegen de OutleTTplannen, nog steeds ja tegen de plannen voor de binnenstad en nog steeds ja tegen de ontwikkeling van de Toeristisch Recreatieve Zone.