plop-image10 plop-image9 plop-image13 plop-image6 plop-image11 plop-image15 plop-image8 plop-image12 plop-image5 plop-image14 plop-image16

outlettHieronder leest u de bijdrage van Stadspartij PLOP in de gemeenteraad van donderdag 19 oktober over de OutleTT Assen en de Toeristisch Recreatieve Zone.

Vanavond moet een besluit vallen omtrent de voortgang van de OutleTT. Een besluit dat, welke richting het ook op gaat, gevolgen zal hebben.

Wanneer dat besluit eenmaal definitief is, is de voortgang van beide processen van belang. Beide processen: binnenstad en TRZ. Hier genoemd in willekeurige volgorde. Beide van belang voor de verdere ontwikkeling van stad, gemeente en provincie.

Als we praten over OutleTT en TRZ is er sprake van een synergie, die kansen biedt voor Assen, die kansen biedt voor Drenthe, die kansen biedt voor een economisch enorm positieve ontwikkeling. Een kans die de gemeente Assen niet kan en mag laten lopen.

Twee weken geleden zei ik al, dat de hamvraag is of in voldoende mate wordt tegemoetgekomen aan wat in de moties is gesteld. Twee weken geleden waren daar nog wat vraagtekens bij te plaatsen. In de beantwoording door de wethouder en de nadere informatie die ons per brief heeft bereikt, en het gewijzigde raadsvoorstel zijn die vraagtekens wat ons betreft weggenomen.

Wij zeggen daarom opnieuw ja tegen de OutleTTplannen, nog steeds ja tegen de plannen voor de binnenstad en nog steeds ja tegen de ontwikkeling van de Toeristisch Recreatieve Zone.