Verkiezingen

Op 21 maart 2018 zijn er weer de gemeenteraadsverkiezingen in Assen. Al 25 jaar de stem van de inwoners van Assen. Onafhankelijk, gericht op Assen met een open blik naar de omgeving en de ontwikkelingen om ons heen. Assenaren zijn onze opdrachtgevers, aan u zijn we verantwoording verschuldigd.

En hoewel we in de loop van die 25 jaar veel hebben bereikt, zijn we er nog niet. Samen met u, Assenaren, blijven we werken aan wat nodig is voor de toekomst. Daarom: ”stem lokaal in het stemlokaal”.

Volg onze verkiezingspagina voor alle informatie en het laatste nieuws: www.stadspartijplop.nl/verkiezingen/verkiezingen-2018

V

e

r

k

i

e

z

i

n

g

e

n

 

2

0

1

8

plop-image9 plop-image10 plop-image11 plop-image8

Verkiezingen

Op 21 maart 2018 zijn er weer de gemeenteraadsverkiezingen in Assen. Al 25 jaar de stem van de inwoners van Assen. Onafhankelijk, gericht op Assen met een open blik naar de omgeving en de ontwikkelingen om ons heen. Assenaren zijn onze opdrachtgevers, aan u zijn we verantwoording verschuldigd.

En hoewel we in de loop van die 25 jaar veel hebben bereikt, zijn we er nog niet. Samen met u, Assenaren, blijven we werken aan wat nodig is voor de toekomst. Daarom: ”stem lokaal in het stemlokaal”.

Volg onze verkiezingspagina voor alle informatie en het laatste nieuws: www.stadspartijplop.nl/verkiezingen/verkiezingen-2018

V

e

r

k

i

e

z

i

n

g

e

n

 

2

0

1

8

Lijsttrekker 1Tijdens de goed bezochte ledenvergadering van Stadspartij PLOP op 17oktober j.l. is Janna Booij-Venekamp gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadverkiezingen op 21 maart 2018  in Assen.

Janna Booij  heeft zich in de 23 jaren dat zij inmiddels actief is voor Stadspartij PLOP, in functies als bestuurslid, voorzitter, gewoon raadslid en fractievoorzitter,  een PLOPper ten voeten uit getoond. Haar kennis, ervaring, betrokkenheid, bekwaamheid, inzet en inzicht waren en zijn voor Stadspartij PLOP van onschatbare waarde.

Janna heeft er zin in om de verkiezingen in te gaan met de leden en het bestuur.

12 December a.s.  word de kieslijst gepresenteerd.

Met hartelijke groet,
Het bestuur van Stadspartij PLOP,
Kees van Woerkom, voorzitter.
André Dik, secretaris