plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Balans        

01-01-2020

31-12-2020

ACTIVA

 

Vaste activa                             

0,00

0,00

Liquide middelen

24.841,62

28.273,16

Vlottende activa

0,00

0,00

24.841,62

28.273,16

PASSIVA

Eigen vermogen

24.841,62

Reserves en voorzieningen

0,00

0,00

Schulden korte termijn

0,00

0,00

24.841,62

Exploitatierekening

Rekening 2020

BATEN

Contributies en bijdragen

6.099,98

Overige inkomsten

0,00


Verschillenrekening
 

8.159,61

14.259,59

LASTEN

Bestuurskosten

 

1.885,96

Verkiezingen

0,00

Algemene kosten

1.138,50

Resultaat

11.265,13

14.259,59