plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Balans        

01-01-2019

31-12-2019

ACTIVA

 

Vaste activa                             

0,00

0,00

Liquide middelen

19.979,51

24.841,62

Vlottende activa

0,00

0,00

19.979,51

24.841,62

PASSIVA

Eigen vermogen

19.979,51

24.841,62

Reserves en voorzieningen

0,00

0,00

Schulden korte termijn

0,00

0,00

19.979,51

24.841,62

Exploitatierekening

Rekening 2019

BATEN

Contributies en bijdragen

7.939,76

Overige inkomsten

115,89

8.055,65

LASTEN

Bestuurskosten

 

1.788,14

Verkiezingen

0,00

Algemene kosten

1.405,40

Resultaat

8.743,11

8.055,65