plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Asser Stadspartij PLOP

Al bijna 25 jaar zijn wij de stem van de inwoners van Assen. Politiek lokaal gericht op Assen met een open blik naar de omgeving en de ontwikkelingen om ons heen. Onafhankelijk juist door enkel onze verbondenheid aan de Assenaren. Vóór alles zijn wij de partij, die het belang van Assen en de Assenaren centraal stelt.

 

Asser Stadspartij PLOP staat voor …

een stad die in openheid bestuurd wordt in en vanuit de samenleving Politiek behoort dicht bij de samenleving te staan en bij ons staat de Assenaar centraal. Onze fractievergaderingen zijn openbaar (http://www.stadspartijplop.nl) en we verwelkomen uw mening aldaar.

een stad met een passende ambitie Trots op de stad en dat in je ambitie uitstralen. Ambitie die ons verder brengt in onze ontwikkeling als hoofdstad van Drenthe en zorgt voor een woonmilieu met eigentijdse publieke en commerciële voorzieningen. De Blauwe As geeft een gezicht aan de stad. Het TT-circuit is één van de Asser parels die ons identiteit geven. Het is van belang voor de verdere ontwikkeling van het gebied eromheen. Een FOC en Ice World passen daar goed in.

een sociale stad waarin iedereen kan meedoen Alle Assenaren hebben recht op een leefbare positie in de samenleving, en toegang tot de juiste zorg. Een stad ook die iedereen het gevoel geeft welkom te zijn en erbij te horen. En dat we daar allemaal met elkaar aan bijdragen, in de straat, de wijk, het werk, de winkel en de openbare ruimten.

een stad die bruist in levendigheid en saamhorigheid Bruisen staat voor beweging, vernieuwing en er is in Assen wat te doen! Wat te doen voor alle leeftijden. In sport, cultuur, werk en ontmoeting. Met een centrum dat het kloppend hart gaat vormen, voor Assenaren en regio. Met de wijken die meer eigen smoel krijgen, samen met de inbreng en betrokkenheid van de bewoners.

een schone, aantrekkelijke en veilige stad Een stad die haar historie koestert. Het goed onderhouden van openbare ruimte is een voorwaarde voor waardering van de leefomgeving en veiligheid. Een veilige stad vanuit sociaal en verkeersoogpunt, veilig waar het de bedrijvigheid betreft en veilig waar het om het uitgaansleven gaat.

een duurzame stad Duurzaam in de breedste zin van het woord: energiegebruik, het groen in de stad, woningbouw. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert.

een financieel gezonde stad Met gemeenschapsgeld moet verantwoord worden omgegaan. Immers, de gemeentelijke uitgaven worden mede bekostigd door de Assenaar. Goede controle van de gemeentelijke uitgaven is noodzakelijk voor een verantwoord bestuur.

 

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 17 oktober 2017