plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Bestuur
Het bestuur bestaat in 2017 uit de volgende leden:

Kees van Woerkom - voorzitter
André Dik - secretaris
Jan Blom- penningmeester
Leden: Bettina Kluter, Erik Smit, Trijntje Aalders en Henk Post

Henk Post is sinds maart 2017 volwaardig lid van het bestuur.
Claudia Dijkstra is per januari 2017 teruggetreden.
Bettina neemt in april de tijdelijke functie als voorzitter op zich, en wordt vice-voorzitter.
Dit in verband met periodieke afwezigheid van Kees.

Het bestuur heeft in 2017 7 x vergaderd: 14-3, 19-4, 6-6, 27-9, 10-10, 14-11, 07-12.

Erik en Bettina zijn met voorbereidingen aan de slag gegaan voor het opzetten van een vernieuwde PLOP-website. Medio 2017 is deze in de lucht en klaar voor de verkiezingen in 2018.

De voorzitter, secretaris en bestuurslid Trijntje volgen regelmatig de fractie en raadsvergaderingen en zijn net als de overige bestuurleden tevreden met het werk wat de fractie doet.

In 2017 was het bestuur ook druk bezig met de voorbereidingen van de verkiezingen in 2018 en had nauw contact met de Kies-, Campagne- en Verkiezingsprogramma-commissies.

Leden
We hebben op 31-12-2017 42 leden.
Zij hebben in 2017 kunnen deelnemen aan zes ledenvergaderingen.
Het bestuur heeft een PLOP-Rijsttafel voor de leden, in het Wielerhome, als zeer nuttig ervaren en we gaan dit jaarlijks proberen te organiseren.


Asser bedankje
We zijn dit jaar begonnen met het uitreiken van 'het Asser Bedankje": een taart met daarop het PLOP-logo. Voor een persoon, of meerdere personen, of een organisatie, die zich op een bijzondere manier voor Assen inzet/ten of heeft/hebben ingezet.
Een voordracht voor het bedankje, met redenen omkleed, kan door een PLOP-lid (of niet-lid) bij het secretariaat worden ingediend.
In 2017 hebben we er 3 uitgedeeld: Plein 10, Gura Erkelens/Witte Bal & café the Bull's Eye.


Eind december zijn de reclameborden in diverse wijken weer volop beplakt met de inmiddels bekende teaser-campagne en de Stadspartij PLOP ’GELUKKIG NIEUWJAAR!’-posters.
Ook op de TT info borden langs enkele toegangswegen is de nieuwjaarswens 2 weken gezien.

                             

Assen, 30 april 2018