plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Naam
Vereniging "Stadspartij PLOP"
       
RSIN/Fiscaal nummer
8164.01.445
       
Contactgegevens
Secretariaat Stadspartij PLOP
Graafschap 115
9405 JD  Assen
       
Bestuurssamenstelling
Voorzitter: mevrouw B.J. Kluter
Secretaris: vacature
Penningmeester: de heer J.H. Blom
Lid: de heer H.K. Post
Lid: de heer H. Smit
Lid: mevrouw T.I. Aalders
Lid: vacature

       
Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding.
  
Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel op te komen voor de belangen van de gemeente Assen en haar ingezetenen.
Zij tracht dat doel te bereiken door:
a. deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Assen;
b. het beleggen van voorlichtings- en contactbijeenkomsten voor de ingezetenen der gemeente Assen;
c. alle wettelijke middelen die tot dat doel kunnen leiden. (artikel3 statuten).
       
Beleidsplan
Zie Partijprogramma
       
Verslag van activiteiten
Zie Jaarverslag 2017
       
Financiële verantwoording
Zie Jaarrekening 2017